wltrs.nl URL-verkorter

Voer een (te lange) URL in en verkrijg direct een korte wltrs.nl/url.